RSS       NL  |  FR  |  EN       Search  
 

Halfjaarlijks financieel verslag van de raad van bestuur over de periode 01.01.2017 tot 30.06.2017

20 juli 2017
Groei in de portefeuille in lijn met strategisch groeiplan dat gestoeld is op de heroriëntering van de kantorenportefeuille en de uitbreiding van het logistiek vastgoed in België, Nederland en Duitsland.
 
Toewijzing van de herontwikkeling Ford-site in Genk aan ‘Genk Green Logistics’ (een joint venture van Intervest en Group Machiels), goed voor een nieuwbouwpotentieel van circa 250.000 m² logistiek vastgoed.
 
Uitbreiding van de logistieke portefeuille door verwerving van twee logistieke sites gelegen in Oevel en Aarschot, samen circa 25.500 m², een eerste stap in Nederland met de verwerving van de logistieke site van 13.300 m² in Tilburg en de oplevering van het nieuwbouw distributiecentrum van 12.200 m² op Herentals Logistics 3.
 
Heroriëntering van de kantorenportefeuille verder gezet door de herontwikkeling van Greenhouse BXL met derde RE:flex. Bouwwerken volgens planning en commercialisering volop aan de gang. Aankoop van leegstaand gebouw aanpalend aan Greenhouse BXL, voor afbraak en herontwikkeling tot park en ontspanningszone, als uitbreiding op Greenhouse BXL, met extra parkeergelegenheid.
 
Verhouding van 52% logistiek vastgoed en 48% kantoorgebouwen op 30 juni 2017.
 
Verhuurtransacties voornamelijk in de logistieke portefeuille: verlengingen voor 7% van de jaarlijkse huurinkomsten van het logistieke segment.
 
Bezettingsgraad 85% op 30 juni 2017 (91% op 31 december 2016), 97% in de logistieke portefeuille, 75% in de kantorenportefeuille.
 
Bezettingsgraad zonder rekening te houden met het herontwikkelingsproject Greenhouse BXL: 90% op 30 juni 2017 (90% op 31 december 2016); 97% in de logistieke portefeuille, 83% in de kantorenportefeuille.
 
Daling van de reële waarde van de vastgoedportefeuille in het eerste semester van 2017met 0,8%.
 
EPRA resultaat per aandeel: € 0,74 in het eerste semester van 2017 (€ 0,88 in het eerste semester van 2016).
 
Daling van de financieringskost: gemiddelde rentevoet van de financieringen bedraagt 2,6% in het eerste semester 2017 (3,1% in het eerste semester 2016).
 
Versterking van het eigen vermogen in het eerste semester 2017 met € 22 miljoen door het keuzedividend waarbij 55% van de aandeelhouders kiest voor aandelen en door inbreng in natura van de logistieke sites in Oevel en Aarschot.
 
Schuldgraad: 46,5% op 30 juni 2017 (45,7 % op 31 december 2016).
 


• Terug naar overzicht van nieuws
Sitemap Privacy policy info pdf