RSS       NL  |  FR  |  EN       Search  
 

News

23-05-2017
Openbaarmaking over transparantiekennisgeving
22-05-2017
Resultaat van het keuzedividend in aandelen voor boekjaar 2016
16-05-2017
Openbaarmaking over transparantiekennisgeving
15-05-2017
Intervest Offices & Warehouses zet haar groei in de logistieke sector voort met de aankoop van een logistieke site van 13.300 m² in Tilburg.
15-05-2017
Verslag van de buitengewone algemene vergadering van 15 mei 2017
05-05-2017
Intervest Offices & Warehouses breidt haar vastgoedportefeuille uit met twee logistieke sites, gelegen in Oevel en in Aarschot
05-05-2017
Intentie tot private plaatsing van ca. 481.000 aandelen Intervest Offices & Warehouses
05-05-2017
Succesvolle plaatsing van 481.535 aandelen Intervest Offices & Warehouses
04-05-2017
Intervest biedt haar aandeelhouders een keuzedividend en maakt de voorwaarden hiervoor bekend
04-05-2017
Tussentijdse verklaring van de raad van bestuur over het eerste kwartaal 2017
27-04-2017
Verslag van de algemene vergadering van 26 april 2017
24-03-2017
Intervest Offices & Warehouses maakt de agenda bekend voor de algemene vergadering van 26 april 2017


minicover_NL_16

lees en download het Jaarverslag 2016 van Intervest online

Intervest Offices & Warehouses

Intervest Offices & Warehouses nv werd opgericht in 1996 en is een openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap (GVV) waarvan de aandelen genoteerd zijn op Euronext Brussels (INTO) sinds 1999.
 
Intervest Offices & Warehouses investeert in België in kantoorgebouwen en in logistieke panden van prima kwaliteit, die verhuurd worden aan eersterangshuurders. Het onroerend goed waarin geïnvesteerd wordt, betreft vooral up-to-date gebouwen, gelegen op strategische locaties buiten het centrum van steden. Het kantoorgedeelte van de vastgoedportefeuille concentreert zich op de as Antwerpen - Mechelen - Brussel; het logistieke gedeelte op de as Antwerpen - Brussel - Nijvel en Antwerpen - Limburg - Luik.

De portefeuille bestaat op 31 december 2016 voor 51% uit logistieke panden en 49% uit kantoren. Per 31 december 2016 bedraagt de reële waarde van de vastgoedbeleggingen € 611 miljoen.  

Op 31 december 2016 bedraagt de bezettingsgraad van de volledige portefeuille 91%.

 
 
 
 
 

 


Sitemap Privacy policy info pdf